2013

2013

12,000 M2

Zhou hao, Guo yao; Designer
Zheng zhonghui; Project manager
Liu geng, Li ning, He jia; Design team

/